Åpningstider

Barnehagen har åpningstid fra kl.06:50 til kl.16:20.

Oversikt over datoer hvor barnehagen er stengt i barnehageåret 2020. Legg merke til at barnehagen også har stengt onsdag før Skjærtorsdag. 

1.januar - Nyttårsdag, STENGT

31.januar - Planleggingsdag, STENGT

8. - 13.april - Påske, STENGT

1.mai - Arbeidernes dag, STENGT

21.mai - Kr.himmelfartsdag, STENGT

1.juni - 2.pinsedag, STENGT

6.-17.juli - Sommerferie, STENGT