Om barnehagen

Energiparken er en foreldredrevet barnehage. Den drives av Stiftelsen Barnekraft, som består av alle ansatte i BKK og Fjordkraft i Bergen med barn under skolepliktig alder.

Barnehagen har to avdelinger, Lukehuset og Lille Turbin, med til sammen ca. 32 barn mellom ett og seks år. Det er åtte medarbeidere i barnehagen, hvorav fem er barnehagelærere.

Barnehagen har store friarealer i nærmiljøet og legger stor vekt på uteaktiviteter.

Energiparken barnehage holder til på Kokstad, fem minutters gangavstand fra BKK sitt konsernbygg på Kokstad i Bergen.

 


DAGSRYTME

06.50     Barnehagen åpner 
06.50 - 08.30  Rolige aktiviteter / frilek
08.30 - 09.00  Frokost
09.00 - 09.45  Frilek
09.45 - 10.00  Kort samling
10.00 - 11.15  Styrte aktiviteter
10.15 - 11.55  Utelek for gul gruppe
11.15 - 11.45  Frilek
11.45 - 12.00  Toalett / håndvask
12.00 - 12.30  Lunsj
12.30     Leggetid for noen og påkledning for andre
12.45 - 15.00  Utelek
15.00 - 15.15  Fruktmåltid
15.15 - 16.20  Frilek / aktiviteter
16.20     Barnehagen stenger

 

UKEPLAN

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Gul
gruppe 

Avdelingsvis  

Tur

Fysisk fostring

"Meg selv"
Sang samling

Fellessamling
Avdelingsvis 

Grønn
gruppe

Avdelingsvis

Tur

Fysisk fostring

Prosjekt-
arbeid

Fellessamling
Avdelingsvis 
Baking

Rød
gruppe

Avdelingsvis

Tur

Fysisk fostring

Prosjekt-
arbeid

Fellessamling
Avdelingsvis 
Baking

Blå
gruppe

Avdelingsvis

 

Tur

Fysisk fostring Prosjekt-
arbeid
Fellessamling
Førskolegruppe