Om barnehagen

Energiparken er en foreldredrevet barnehage. Den drives av Stiftelsen Barnekraft, som består av alle ansatte i EVINY og tilstøtendende selskap med barn under skolepliktig alder.

Barnehagen har to avdelinger, Lukehuset og Lille Turbin, med til sammen ca. 32 barn mellom ett og seks år. Det er åtte medarbeidere i barnehagen, hvorav fem er barnehagelærere.

Barnehagen har store friarealer i nærmiljøet og legger stor vekt på uteaktiviteter.

Energiparken barnehage holder til på Kokstad, fem minutters gangavstand fra BKK sitt konsernbygg på Kokstad i Bergen.

 


DAGSRYTME

06.50     Barnehagen åpner 
06.50 - 08.30  Rolige aktiviteter / frilek
08.30 - 09.00  Frokost
09.00 - 09.45  Frilek
09.45 - 10.00  Kort samling
10.00 - 11.15  Styrte aktiviteter
10.15 - 11.55  Utelek for gul gruppe
11.15 - 11.45  Frilek
11.45 - 12.00  Toalett / håndvask
12.00 - 12.30  Lunsj
12.30     Leggetid for noen og påkledning for andre
12.45 - 15.00  Utelek
15.00 - 15.15  Fruktmåltid
15.15 - 16.20  Frilek / aktiviteter
16.20     Barnehagen stenger

 

UKEPLAN

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Gul
gruppe 

Avdelingsvis  

Tur/ leke ute

"Meg selv"
Sang samling

Avdelingsvis

Fellessamling
Avdelingsvis 

Grønn
gruppe

Avdelingsvis

Tur

Prosjekt-
arbeid

Avdelingsvis

Fellessamling
Avdelingsvis 
Baking

Rød
gruppe

Avdelingsvis

Tur

Prosjekt-
arbeid

Avdelingsvis

Fellessamling
Avdelingsvis 
Baking

Blå
gruppe

Avdelingsvis

 

Tur

Prosjekt-
arbeid
Førskolegruppe

Fellessamling

Avdelingsvis 
Baking