Tradisjoner

Her er de tradisjonene vi har i løpet av barnehageåret:

September - oktober
- Innsamlingsaksjon
- Fotografering av barna
- Høstfest

November - desember
- Adventsfest
- Lucia
- Nissefest

Januar - februar
- Karneval

Mars - april
- Påskefrokost
Frokost i barnehagen der barn og foreldre kommer sammen til en koselig morgenstund i barnehagen med god mat og drikke.

Mai - juni
- 17.mai feiring
17-mai feirer vi den nærmeste hverdagen før 17.mai. Vi forteller om nasjonaldagen og om grunnloven og vi går i tog til BKK. Her synger vi et utvalg av 17.mai sanger og andre sanger vi synger til daglig i barnehagen. Etterpå får vi boller og saft i kantinen.
- Sommerturer
- Sommerfest for barn og voksne