Arbeidsplan

August 
I august lar vi nye barn få en myk og god start. Fokuset blir lagt på vennskap, samspill og relasjoner mellom barn og voksne. De eldste barna pleier å ha en blåbærtur.

September
Barnehageåret starter med et prosjekt om barn i andre land i regi av Forut.  Da får vi innblikk i helt andre levekår enn barn i Norge er vant til. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet fremfor stakkarsliggjøring, håpløshet og "synes-synd-på-følelsen". Solidaritet i praksis Gjennom å delta i FORUTs barneaksjon får norske barn vist engasjement og solidaritet med barn et helt annet sted i verden. Aktivitetsopplegget er kostnadsfritt, men deltakerne forplikter seg til å gjennomføre en innsamlingsaksjon. Formålet Overskuddet av innsamlingen går blant annet til barnehjem og opplæringssentre som drives av FORUTs samarbeidspartner i Nepal, CWIN. Hundrevis av barn i andre av FORUTs samarbeidsland vil også nyte godt av pengene fra aksjonen.

Oktober, November, Januar, Februar,Mars og April.
I oktober , november , januar, februar, mars og april har vi temabasert prosjektarbeid i aldersbestemte grupper.  Barna blir delt inn i fire grupper;

  • blå gruppe: 5-åringene,
  • rød gruppe: 4-åringene,
  • grønn gruppe: 3-åringene
  • gul gruppe: 1-3 åringene.

Alle over 3 år skal jobbe med samme tema, men opplegget blir tilrettelagt til hver aldersgruppe. Barna fra 1-3 år har eget opplegg med mye "meg selv", musikk og sang.

Desember
I hele desember blir det juleforberedelser. Barna lager julepynt, julepresang, julekaker, og vi koser oss med julefortellinger og julesanger.  Hver mandag har vi adventsstund. Lucia feiring ute i barnehagen og Nissefest i barnehagen er gode tradisjoner.

Mai og Juni

I mai vil vi ha fokus på 17. mai, øve inn sanger til "17.Mai".
Vår- og sommeraktiviteter for alle barna: Sommertur for blå og rød gruppe til Fløyen eller Ulriken, grønn gruppe og gul gruppe til Langegården på Fjøsanger.

Satsningsområdene vil fremdeles stå i fokus. 
Sommerfest for barna, foreldre, søsken og besteforeldre.
Avslutningfest for de barna som slutter.

Juli
Ferien har startet for noen, og noen går og venter på å få ferie.


Turer:
Utedag/turdag hver tirsdag for barna mellom 2 og 6 år, 1 åringene er i barnehagen og har utelek. Det blir også lagt vekt på forskjellige aktiviteter tilpasset årstiden.