Foreldresamarbeid

Vi i personalgruppen ønsker en åpen foreldrekontakt der begge parter er trygge på hverandre, slik at vi tar opp ting underveis. Vi skal sammen oppdra barna og må derfor utveksle meninger og erfaring.

For å oppnå godt foreldresamarbeid gjør vi følgende:

  • Daglig kontakt i bringe/hente situasjonen, der små ting fra barnehage hverdagen fortelles.
  • Oppslagstavle i garderoben som inneholder informasjon om diverse ting som skjer i barnehagen.
  • Informasjon om det som skjer i barnehagenfår foreldre på mail.
  • Månedsbrev legges ut på hjemmesiden eparken.no i begynnelsen av hver måned.( Lukket område)
  • Det blir arrangert ett foreldremøte om høsten, skulle det være aktuelle saker som kommer taes disse opp ved ekstra foreldremøter.
  • Det innkalles til en foreldresamtale i løpet av året. Dersom noen ønsker flere samtaler kontakter man pedagogisk leder på avdelingen eller styrer.
  • Vi ønsker å øke foreldrekontakten ved å invitere til påske frokost og til andre fester for barn og foreldre.