Åpningstider

Barnehagen har åpningstid fra kl.06:50 til kl.16:20.

Oversikt over datoer hvor barnehagen er stengt i barnehageåret 2020/2021. Legg merke til at barnehagen også har stengt onsdag før Skjærtorsdag. 

06.11.2020 - Planleggingsdag, STENGT

24.12.2020 - 01.01.2021 Juleferie, STENGT

05.02.2021 - Planleggingsdag, STENGT

31.03 - 05.04.2021 - Påske, STENGT

1.mai 2021- Arbeidernes dag, STENGT

13..mai 2021- Kr.himmelfartsdag, STENGT

17. mai 2021 Grunnlovsdag, STENGT

23.mai 2021 - 2.pinsedag, STENGT

12.- 25..juli - Sommerferie, STENGT