Åpningstider

Barnehagen har åpningstid fra kl.06:50 til kl.16:20.

Oversikt over datoer hvor barnehagen er stengt i barnehageåret 2023/2024. Legg merke til at barnehagen også har stengt onsdag før Skjærtorsdag

03.11.2023 - Planleggingsdag, STENGT

23.12.2023 - 01.01.2024 Juleferie, STENGT

Vinter/vår 2024 (dato kommer) - planleggingsdag, STENGT

27.03 - 01.04.2024 - Påske, STENGT

1.mai 2024- Arbeidernes dag, STENGT

09.05.2024- Kr.himmelfartsdag, STENGT

17.05.2024 Grunnlovsdag, STENGT

20.05.2024 - 2.pinsedag, STENGT

08.07.-19.07.2024 - Sommerferie, STENGT