Mål og satsingsområder

Våre overordnede mål er:


Trygghet, omsorg og trivsel
Det er gjennom omsorgen vi skal være med å gjøre barna trygge, slik at forutsetningen for trivsel og utvikling er tilstede. Barnehagen skal være en stabil base i hverdagen, hvor barnet i trygge omgivelser kan begynne løsrivningsprossessen fra foreldre og sine nærmeste, på vei til å bli et selvstendig tenkende menneske. Barna skal føle seg trygg og akseptert i banehagen.

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk i barnas lek og læring. Barnet skal behandles med omsorg, ved at vi gir barnet godhet og viser at vi liker å være sammen med det. Barn som er lei seg skal trøstes og barn som er sinte skal møtes med respekt.
Barnet skal trives hos oss og ønsket vårt er at barnehagen er et sted hvor barnet opplever lek og læring hånd i hånd. Barnets evne til å kunne undre seg må vi kunne ta vare på, da vi ønsker glade og engasjerte barn.Sosial kompetanse
Ett av våre mål er sosial kompetanse hos barn d.v.s.
- evne til innlevelse
- evne til toleranse og å vise omsorg
- evne til å hevde seg selv og sine meninger på en positiv måte
- evne til å bearbeide skuffelser og nederlag
Sosiale ferdigheter utvikles gjennom lek og samspill med andre barn og voksne.


Satsingsområder 
Energiparken barnehage sine satsningsområder for 2018 - 2022 vil være språk og matematikk. 
Språk er alltid aktuelt og vi fortsetter med TRAS og språksprell. Barnehagen har førskolegruppe og her har språk og matematikk en fremtredende rolle.