Velkommen til oss!

Energiparken er en foreldredrevet barnehage. Den drives av Stiftelsen Barnekraft, som består av alle ansatte i BKK og Fjordkraft i Bergen med barn under skolepliktig alder. Barnehagen har to avdelinger, Lukehuset og Lille Turbin, med til sammen ca. 30 barn mellom ett og seks år. Det er åtte medarbeidere i barnehagen, hvorav fem er barnehagelærere. Barnehagen har store friarealer i nærmiljøet og legger stor vekt på uteaktiviteter. Energiparken barnehage holder til på Kokstad, fem minutters gangavstand fra BKK sitt konsernbygg på Kokstad i Bergen.