Velkommen til oss!

Energiparken er en foreldre drevet barnehage. Den drives av Stiftelsen Barnekraft, som består av alle ansatte i Eviny og tilknyttede selskap med barn under skolepliktig alder. Barnehagen har to avdelinger, Lukehuset og Lille Turbin, med til sammen ca. 30 barn mellom ett og seks år. Det er åtte medarbeidere i barnehagen, hvorav fem er barnehagelærere. Barnehagen har store friarealer i nærmiljøet og legger stor vekt på uteaktiviteter. Energiparken barnehage holder til på Kokstad, ved foten av det flotte tur terrenget Storrinden